Impact op Gezondheid – Fijne Stofdeeltjes en andere Luchtvervuilers

Elk vliegtuig verbrandt bij landing of vertrek gemiddeld 1015 kg kerosine, dit is meer dan 1 ton kerosine per LTO (landing/take-off).

De Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) baseerde zich in mei 2012 op de onderzoeksresultaten van het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (of IARC), om de uitstoot van dieselmotoren te klasseren als kankerverwekkend bij mensen. Kerosine is een dieselbrandstof die daarnaast nog grote aantallen zeer giftige en werkzame biocide additieven bevat (b.v. antistatische stoffen, anti-oxydanten, metaal deactivatoren, corrosieremmers en stoffen om de motor ijsvrij en thermisch stabiel te houden).

Vooral tijdens het opstijgen wordt een grote hoeveelheid geconcentreerde ultrafijne deeltjes in die lagen van de atmosfeer gebracht die voor de mens het meest belangrijk zijn (van 0 tot 1.500 meter). Dergelijke verbrandingsprocessen produceren een gigantische hoeveelheid uiterst giftige stoffen (benzeen, tolueen, xyleen, nitrosamine, benzopyreen). Deze stoffen hechten zich aan ultrafijne stofdeeltjes die de mens via de ademhaling opneemt. Ze veroorzaken gezondheidsschade die al op zeer korte tijd meetbaar is maar zeker bij langdurige blootstelling.

Nadelige gezondheidsimpact tast vooral het hart- en vaatstelsel aan (verandering van de structuur van de bloedvaten door hoge bloeddruk, hartaanval, beroerte enz.), de longen (b.v. astma, chronische longziektes en longkanker), het immuunsysteem (significant hoger risico voor borstkanker voor vrouwen) en kindersterfte. Hoe recenter het onderzoek, des te meer wordt aangetoond hoezeer de gezondheid bedreigd wordt, vooral bij langdurige blootstelling.

Literatur: Raadpleeg vooral de volgende basisonderzoeken in verband met het kankerverwekkend effect van het aandeel van dieselroet in fijnstof: US-EPA 2004, HEI 1999, meta-onderzoek door BHATIA et al 1998 en verder Lipsett and Campleman 1999 in relatie tot werkgerelateerde blootstelling en risico’s van longkanker. Betreffend deze materie dient b.v. ook zeker vermeld Kardt et al 2005, Air Quality Guidelines WHO 2006, Integrated Science Assessment for Oxides of Nitrogen EPA 2008/USA.