Impact op gezondheid - lawaaioverlast

Uit recente bevindingen uit onderzoek van lawaai blijkt dat noch de gangbare A-berekening, noch het rekenkundig gemiddelde van de meetgegevens (Leq) een betrouwbare beoordeling van de mogelijke risico's voor vliegtuiglawaai mogelijk maakt. Het menselijk organisme reageert op individuele geluidshoeveelheden (vooral met systematische stressreacties) en niet op theoretisch berekende gemiddelden van blootstelling aan geluid.

Gemiddelde waarden maken vliegtuiglawaai onzichtbaar:

De getoonde geluidscurves zijn van Pinksterzondag, 19 mei 2013 en tonen het lawaai boven een woonwijk in het 10e district van Wenen, dat wordt blootgesteld aan 15,000 tot 18,000 landingen per jaar en tot 300 landingen per dag. Elk daarvan produceert minstens 75-80 dBA. Toch stellen de autoriteiten dat dit woongebied niet te lijden heeft onder vliegtuiglawaai.

Er komt nog altijd onderzoek bij dat uitwijst dat het potentiële gevaar van luchtvaart voor de volksgezondheid (zowel fysiek als mentaal) tot nu toe vooral onderschat werd en dat het hoog tijd is voor beschermende maatregelen. Zo toonde de Hyena-onderzoek in 2008 al het verband aan tussen nachtelijk vliegtuiglawaai en hoge bloeddruk. Een onderzoek bij 4.6 miljoen volwassenen in Zwitserland door de Universiteit van Bern dat liep over een periode van 30 jaar, liet zien dat het risico voor hartaanvallen verhoogt met 30% tot 50%, afhankelijk van de omstandigheden. Een onderzoek dat de Federale Duitse Milieu Autoriteit in 2010 liet doen in de streek rond de luchthaven van Keulen/Bonn (Greiser-onderzoek) toonde het verband tussen vliegtuiglawaai en een significant verhoogd risico op hart- en vaatziektes die tot ziekenhuisopname leidden, van beroertes en kanker. De "Ranch-onderzoek" van 2005 onderzocht de cognitieve vaardigheden van 2,844 kinderen tussen de 9 en 11 jaar oud, in de regio’s rond de luchthavens van Londen, Amsterdam en Madrid. Het onderzoek kon achterstand in de ontwikkeling van deze kinderen en in hun prestatievermogen identificeren, vooral qua leesvaardigheid.

In zijn Guidelines for Community Noise stelde de Wereld Gezondheids Organisatie dat vanaf een lawaainiveau vanaf 50-55 LAeq[dB] overdag de volksgezondheid serieus in gevaar komt.

Maar het is vooral nachtlawaai dat een significant probleem vormt voor de volksgezondheid, vandaar de dringende noodzaak voor een stop op nachtvluchten.