De Werkelijke Kosten van Luchtvaart

Er is geen sector die zo gesubsidiëerd wordt als luchtvaart. Ze opereert dus geenszins op basis van werkelijke kosten.

1. Verlies aan belastinginkomsten door belasting voordelen van zo’n 50 miljard per jaar

  • Verlies aan Energie Belasting van zo’n € 40 miljard per jaar

Als kerosine net als benzine of diesel gemiddel aan € 0,40 - € 0,48 per liter belast zou worden dan zou het verbruik van 90 miljard liter kerosine rond de € 40 miljard per jaar opleveren. (Het verbruik van 90 miljard liter kerosine werd berekend op basis van wat de toepassing van het EU systeem voor broeikasgas emissie rechten in 2012 zou kosten).

  • BTW verlies van rond de € 10 miljard per jaar

Transport & Environment schat het jaarlijks BTW verlies voor de lidstaten rond de € 10 miljard. IATA claimt dat de Europese luchtvaartmarkt rond de € 120 miljard per jaar bedraagt, waarvan ongeveer € 100 miljard voor passagiersvervoer. Ruwweg de helft van de markt voor passagiersvervoer is toerisme en normaal zijn deze eindverbruikers onderworpen aan BTW. Als men uitgaat van een gemiddeld BTW tarief van 20% dan komt men tot een geschatte subsidiëring van € 10 miljard.

Opbrengsten via ticketbelasting veranderen hier weinig aan. Deze wordt niet in alle EU landen geheven en het gaat meestal om geringe bedragen.

Het is verbijsterend dat de luchtvaartindustrie van dergelijke aanzienlijke belastingvoordelen geniet terwijl vliegen vanuit milieu oogpunt de meest schadelijke vorm van vervoer is. Ze veroorzaakt bijna 5% van de wereldwijde opwarming.

2. EU subsidiëert luchthavens en luchtvaartmaatschappijen jaarlijks voor zo’n € 3 miljard

In het huidige systeem krijgen luchtvaartmaatschappijen jaarlijks rond de € 3 miljard aan rechtstreekse subsidies uit EU fondsen. Over de EU-Richtlijnen met betrekking tot staatssteun loopt een consultatie.

3. Gezondheidskosten

De huidige berekeningen van medische ziektekosten veroorzaakt door de luchtvaartindustrie laten alarmerende cijfers zien. Zo schat de Voorzitter van het Duitse Federale Milieu Bureau (Deutsches Bundesumweltamt), dat de behandeling van hart- en vaatziekten ten gevolgde van vliegtuiglawaai in de regio van Frankfort alleen al voor de komende 10 jaar  400 miljoen € bedraagt.

4. Waardeverlies voor onroerend goed

Mensen die dicht bij een luchthaven onder vluchtroutes wonen zien zich niet alleen gedwongen hun gezondheid op het spel te zetten, ze worden ook geconfronteerd met het vooruitzicht dat hun vastgoed in waarde vermindert.