Waarom een petitie aan het Europees Parlement?

We willen bewonersorganisaties van over heel Europa bundelen voor deze Petitie an het Europees Parlement zodat dit inziet dat het tijd wordt voor "Taming Aviation". 

  • De luchtvaart moet belasting betalen als elke andere sector.
  • De luchtvaart moet leren om de volksgezondheid en de burgerrechten te respecteren.
  • De luchtvaart moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling en schade die ze veroorzaakt. 

 

Als bewonersorganisaties van over heel Europa "Taming Aviation" onder de aandacht brengen van het Europees Parlement, als elk land de Europese Parlementsleden aanspoort om op te komen tegen de luchtvaartlobby en diegenen te steunen die lijden onder de negatieve effecten van die luchtvaart, dan wordt deze Petitie een succes. Dan groeit het besef bij regionale, nationale en vooral Europese Parlementsleden dat de privileges van de luchtvaartsector nergens op gebaseerd zijn en dan kan de sector zelf zijn houding ten opzichte van gezondheid en milieu bijsturen en de principes van fair play gaan toepassen.

Het is onze overtuiging dat we met deze Petitie kunnen zorgen voor een ander EU luchtvaartbeleid.