Initiatiefnemers van de Petitie en hun boodschap

Initiatiefnemer Dr. Susanne Heger

Dr. Susanne Heger is mede-oprichter van het Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West-Wenen; ze is advocaat van beroep. In 2006 diende haar advocatenkantoor een klacht in tegen de EU-Commissie namens talrijke Burgerinitiatieven rond de Luchthaven Wenen met betrekking tot diens illegale uitbreiding. De gerechtsprodceure liep over meerdere jaren en eindigde op 12 maart 2013 met een resolutie van het Europees Parlement na een speciaal verslag van de EU-Ombudsman. De resolutie bevestigde dat Luchthaven Wenen met de uitbreiding van de luchthaven de Richtlijn ter Evaluatie van de Milieu Impact overtrad. Maar de EU Commissie paste geen enkele sanctie toe.  Luchthaven Wenen blijft gewoon doorwerken en voert wereldwijd promotie om haar extra (illegale) capaciteit ten volle te kunnen benutten.

“Als advocaat in een democratische rechtsstaat ben ik diep bezorgd over de ontwikkeling van de luchtvaart. De promotie van de sector evolueerde naar het niveau van een politiek dogma, en de autoriteiten en de massamedia brachten communicatie naar de publieke opinie die in lijn is met de luchtvaartbelangen. Dat degenen die de nadelen van de luchtvaart moeten dragen geen rechten zouden hebben is voor mij onaanvaardbaar.”


Initiatiefnemer Dr. Jutta Leth

Dr. Jutta Leth is professioneel psychiater, psychotherapeut, geriater en een expert in milieu geneeskunde. De gemeenschap waar ze woont werd in 900 gesticht en ligt vlak naast Luchthaven Wenen. Nu al 20 jaar vecht ze als lid van een Burgerinitatief voor de belangen van haar medebewoners. De regio is een van de meest dichtbevolkte van Oostenrijk en ziet zich geconfronteerd met een onnodige, op niets gebaseerde uitbreiding van Luchthaven Wenen. Sinds 2005 zit Jutta Let een koepel van Burgerinitiatieven voor van Wenen, Laag Oostenrijk en het Burgenland, die de krachten bundelt om de bouw van de derde baan te voorkomen. In 2012 diende Jutta Leth samen met een advocaat een rechtszaak in tegen de Republiek Oostenrijk en Laag-Oostenrijk op basis van ernstige bedreiging van de volksgezondheid en de ontwaarding van het ontroerend goed door het plan voor de startbaan. Na een positieve beslissing door het Europees Hof van Justitie is het nu aan de Oostenrijkse rechtbanken om te beslissen.


“Als moeder en dokter ben ik geschokt door het arbitraire gedrag en de vooringenomen houding van de autoriteiten die roekeloos de fysieke gezondheid van een hele regio in gevaar brengen om een project uit te voeren dat noch economisch noch ecologisch aanvaardbaar is en dat ingaat tegen elk gezond verstand als het gaat om klimaatbescherming en het al dan niet gulzig opslokken van land. Daarom vecht ik voor de bescherming van ons milieu en voor het veilig stellen van de gezondheid van de komende generaties. Ik vecht ervoor dat competente burgers zich kunnen organiseren, hun eigen belangen kunnen behartigen en zich doeltreffend kunnen verdedigen tegen het huidige, volstrekt voorbijgestreefde luchtvaartbeleid en dat ons overlevert aan de luchtvaart lobbies.”