Impact op gezondheid

Vliegtuiglawaai en vervuilende uitstoot tasten de volksgezondheid ernstig aan.

Op Europees niveau wordt nog zeer weinig aandacht besteed aan de impact van de luchtvaart op de volksgezondheid. Alarmerende onderzoeksresultaten worden onder tafel geschoven zodat luchthavenprojecten ongehinderd kunnen doorgaan. De Duitse Medische Associatie voelde zich verplicht om de bevoegde autoriteiten publiekelijk te verzoeken de bevolking te beschermen tegen de door vliegtuigoverlast veroorzaakte geluids- en luchtvervuiling.

Lawaaioverlast

Fijne Stofdeeltjes en andere Luchtvervuilers