ICAO/IATA

Twee spelers die de regels van fair play nog altijd moeten leren

De International Air Transport Association (IATA) is een niet-gouvernementele organisatie die zo’n 240 luchtvaartmaatschappijen verenigt wat neerkomt op 84 % van het geregeld internationaal luchtverkeer. Ze werd in 1945 opgericht om de luchtvaartsector te vertegenwoordigen, te leiden en te dienen.

IATA is dus per definitie een drukkingsgroep voor de luchtvaartsector en zo handelt ze ook: IATA lobbiet voor het vrijstellen van de luchtvaart van BTW en Energie Belasting; ze lobbiet tegen het beperken van o.m. nachtvluchten waardoor de volksgezondheid beschermd zou worden en handelt in het algemeen in de aanname dat milieuproblemen die de luchthvaart veroorzaakt opgelost zullen worden door de technologische vooruitgang.

Om bestaande belastingvoordelen voor de luchtvaart sector in stand te houden en de sector te vrijwaren van milieumaatregelen en van elke vorm van verantwoordelijkheid voor wat ze uitstoot en produceert, werkt IATA zoveel mogelijk via het ICAO.

De International Civil Aviation Organization (ICAO) is een gespecialiseerde organisatie binnen de Verenigde Naties, opgericht in 1944 om de veilige en orderlijke ontwikkeling van de wereldwijde internationale burgerluchtvaart. Het stelt normen en regels voor veilig vliegen, veiligheid in het algemeen, efficiëntie en regelmaat, en voor milieubeschermende maatregelen. De organisatie vormt ook voor zijn 191 lidstaten een samenwerkingsforum voor alle aspecten van burgerluchtvaart.

Met de IATA als drijvende factor, vormen ICAO’s verklaringen met betrekking tot milieubescherming en de duurzame ontwikkelking van luchtvervoer weinig meer dan lippendienst.

Slachtoffers van vliegtuigvervuiling kunnen van IATA en ICAO niets verwachten dat hun situatie kan verbeteren.