Stop op Nachtvluchten

Slaap is een fundamentele behoefte voor ieder mens. Slaaptekort en blootgesteld worden aan lawaai en worden blootgesteld aan lawaai kan oplopen tot martelen en vertegenwoordigen twee van de zogenaamde vijf ondervragingstechnieken die het Europese Hof voor de Mensenrechten beschouwt als „onmenselijke behandeling“ in strijd met Artikel 3 van de Europese Conventie op de Mensenrechten1

In zijn "Night Noise Guidelines for Europe" (2009) komt de Wereld Gezondheids Organisatie tot de volgende conclusies:

  • Slaap is een biologische noodzaak en slaapverstoring wordt geassocieerd met een aantal negatieve effecten voor de gezondheid.
  • Er is voldoende bewijs voor de biologische effecten van lawaai tijdens de slaap: verhoogde hartslag, ontwaken, verandering in het slaap-waakritme.
  • Er is voldoende bewijs dat nachtlawaai zelf gerapporteerde slaapstoornissen veroorzaakt, stijging van medicijngebruik, toename van bedwoelen en (circumstantiële) slapeloosheid.

Volgens deze Richtlijnen van de WGO is een vaste stilteperiode van acht uur een minimale keuze voor bescherming van de nacht. Een stilteperiode van acht uur beschermt rond de 50% van de bevolking terwijl het een periode van 10 uur zou vragen om 80% te beschermen.

De Nacht Lawaai Richtlijnen voor Europa refereren naar de Guidelines for Community Noise (Richtlijnen voor Omgevings Lawaai - 1999) van de WGO die nu al de schade aanhalen van nachtelijke blootstelling en slaapverstoring, zoals hieronder vermeld:

"Als men negatieve effecten op de slaap wil vermijden dan dient de geluiddruk binnenshuis voor aanhoudend lawaai het niveau van 30 dBA niet overschrijden. Is het onderbroken lawaai dan is de samenhang tussen slaapverstoring en LAmax het duidelijkst en werden effecten geobserveerd bij 45 dB en minder. Dit is vooral het geval bij beperkt achtergrondgeluid. Geluidsevenementen die 45 dB overschrijden worden daarom best vermeden en voor gevoelige mensen is zelfs een lagere limiet aangewezen. Er dient opgemerkt dat het mogelijk zou moeten zijn te slapen met het slaapkamerraam op slaapstand (dit geeft een verschil van 15 dB tussen buiten en binnen). Om slaapverstoring te vermijden dient men dus én rekening houden met het overeenkomstig niveau van geluidsdruk en met het aantal en het niveau van de geluidsevenementen. Aangenomen wordt dat beperkende maatregelen voor het eerste deel van de nacht inslapen bevorderen."

 

Sinds toen is omvangrijk nieuw onderzoek beschikbaar gekomen en de drempels worden nu lager gelegd dan een LAmax van 45 dB (buiten) voor een hele reeks effecten. (WGO-Europese Nachtlawaai Richtlijnen – Samenvatting).


Elk vertrekkend of landend toestel overschrijdt tijdens het overvliegen de 45 dB aanzienlijk, zelfs op meerdere kilometers van de luchthaven. Alle Europese luchthavens liggen of midden in of vlak bij dichtbevolkte gebieden.


Taming Aviation weigert een benadering „luchthaven per luchthaven“ zoals ICAO en IATA voorstellen omdat dit alleen maar leidt tot het verplaatsen van de ene getroffen bevolkingsgroep naar de andere.

We eisen een absolute en onvoorwaardelijke stop van nachtvluchten (landingen en vertrekken) op alle Europese luchthavens voor een ononderbroken periode van acht uur als een minimum norm voor het beschermen van de volksgezondheid.

--------

1) Beslissing van 18 januari 1978, Ierland v. Verenigd Koninkrijk, 5310/71.